LIIKMEKS ASTUMINE

 

Kehtna Hoiu-Laenuühistu liikmeks võivad astuda kõik Eestis elavad või siin kinnisasja omavad inimesed ning juriidilised isikud, kelle asukohaks on Eesti, välja arvatud riik ja kohaliku omavalitsuse üksused.

 

Põhikiri (pdf)

 

Sisseastumismaks on eraisikul 10 €, juriidilisel isikul 20 €, minimaalne osamaks eraisikul 40 €, juriidilisel isikul 400 €.

 

Osamaks on liikme omand, mis annab laenuvõtjale Kehtna Hoiu-Laenuühistu kaasomaniku staatuse ja õiguse osaleda ühistu üldkoosolekul. Igal liikmel on olenemata talle kuuluva osa suurusest üks hääl.

 

Liikmeks astumiseks palume pöörduda meie kontorisse Tallinna mnt 38, Rapla või saata digitaalselt allkirjastatud avaldus kehtna.hly@gmail.com

 

Eraisiku liikmeks astumise avaldus (blankett)

Juriidilise isiku liikmeks astumise avaldus (blankett)

 

Liige, kes esimest korda soovib Kehtna Hoiu-Laenuühistu teenuseid kasutada, peab isikusamasuse tuvastamiseks tulema meie kontorisse.