KEHTNA HOIU-LAENUÜHISTU

TEADAANNE!

Lp Kehtna Hoiu-Laenuühistu liige

27. juunil 2023.a võttis Kehtna HLÜ volinike koosolek vastu otsuse ühistu lõpetamise kohta. Paraku on nüüdseks selgunud, et selle otsuse oleks pidanud vastu võtma mitte volinike, vaid üldkoosolek. Seoses sellega kutsub Kehtna HLÜ juhatus kokku üldkoosoleku.

 

Üldkoosoleku kutse

Kehtna Hoiu-Laenuühistu üldkoosolek toimub reedel 17. november 2023 a. kell

16.00 Kehtnas, Lasteaia 5 Klubi saalis

Päevakord:

1. Kehtna HLÜ majandustegevusest.

2. Ülevaade HLÜ tegevusest aastatel 1993-2023. (juhatuse liige Tõnis Blank)

2022. a majandusaasta aruanne. (juhatuse esimees Heili Kaljuste)

Majandusaasta aruandega saab tutvuda e-Äriregistris.

Ülevaade 2023. aasta majandustegevusest. (Heili Kaljuste)

Kehtna HLÜ lõpetamine.

Lõpetamise taust, hetkeseis ning tõenäolised tegevused ja nende toimumise ajad pärast otsuse vastuvõtmist. (nõukogu esimees Margus Tinits)

  1. Arutelu.
  2. Lõpetamise otsustamine.
  3. Sõnavõtud ja muud jooksvad küsimused.

 

Juhul kui 17.novembril 2023 a. ei ole kohal või esindatud üle poole ühistu liikmetest

toimub sama päevakorraga korduskoosolek neljapäeval 30. novembril 2023 a. kell 16.00

Kehtnas, Lasteaia 5.

 

Kehtna HLÜ juhatus

 

Täiendav info.

Pärast lõpetamisotsuse vastuvõtmist pole liikmel enam võimalik ühistust välja astuda. (Tulundusühistu seadus §17 (1)). Liikmed, kes soovivad ühistust välja astuda peavad esitama oma vastavad avaldused enne üldkoosoleku toimumise kuupäeva.

 

 

 

Kehtna Hoiu-Laenuühistu on ühistuline finantseerimisasutus, mis pakub oma liikmetele finantsteenuseid. Ühistu kliendid on ühtlasi ka ühistu liikmed.

 

Ettevõte loodi 15. veebruaril 1993 ja kandis esialgu nime Kehtna Ettevõtluse Arendusühistu. Alustati põllumajandusreformi varade järelmaksuga müügiga ning hakati välja andma ettevõtluslaene.

 

8. jaanuaril 1998 sai Kehtna HLÜ Eesti Panga tegevusloa – kolmandana Eestis. Peale seda hakati vastu võtma hoiuseid, andma välja nii ettevõtlus- kui ka tarbimislaene, tegema pangateenuseid.

 

Ühistul on juba üle 200 liikme, 3-liikmeline juhatus, 4-liikmeline nõukogu, 4-liikmeline laenukomitee, 3-liikmeline revisjonikomisjon.

 

Kehtna HLÜ on auditeerimiskohustusega ettevõte, Kehtna HLÜ on Eesti Hoiu-Laenuühistute Liidu liige.